Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2019 for afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest

22.11.2019

Investeringsforeningen Jyske Invest offentliggør forventede udbyttesatser for foreningens udloddende afdelinger for regnskabsåret 2019.

Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger. De endelige udbytter for 2019 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2020.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 19. november 2019 og er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Læs selskabsmeddelelsen om de forventede udbyttesatser

Nedenstående to afdelinger er ikke noteret på nogen børs og fremgår derfor ikke af meddelelsen. Vi kan oplyse, at de forventede udbyttesatser for de to afdelinger er:

Afdeling DK0060293298 Jyske Invest Obligationer Engros KL  -   2,80 kr. pr. bevis

Afdeling DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL  - 0,00 kr. pr. bevis

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.