Selskabsmeddelelse vedrørende halvårsrapport 2023 for Investeringsforeningen Jyske Invest

30.08.2023

Læs meddelelsen vedrørende halvårsrapport 2023.

Halvårsrapporten 2023 kan ses i sin helhed under Materiale.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.