Forventet udlodning vedrørende regnskabsåret 2022 for børsnoterede afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Jyske Invest

21.11.2022

Investeringsforeningen Jyske Invest offentliggør de forventede udbyttesatser for foreningens udloddende afdelinger/andelsklasser vedrørende regnskabsåret 2022.

Udlodningen forventes udbetalt ultimo januar 2023 og udbetales dermed inden generalforsamlingens endelige godkendelse.

Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige årsregnskab foreligger. Den endelige udlodning vedrørende regnskabsåret 2022 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling i foråret 2023.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 18. november 2022 og er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Læs selskabsmeddelelsen om de forventede udbyttesatser

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.