Selskabsmeddelelse om fredsvalg til posten som investorrepræsentant til Jyske Invest Fund Management A/S

28.01.2020

Jane Soli Preuthun er valgt som investorrepræsentant i bestyrelsen for Jyske Invest Fund Management A/S. Jane Soli Preuthun er valgt ved fredsvalg, da hun var den eneste kandidat, der var opstillet efter udløbet af opstillingsfristen den 27. januar 2020 kl. 16.00. Jane Soli Preuthun er valgt for en et-årig periode og indtræder som investorrepræsentant i Jyske Invest Fund Management A/S på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes efter selskabets førstkommende ordinære generalforsamling den 24. februar 2020, jf. Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Jyske Invest Fund Management A/S.

Jane Soli Preuthun sidder i forvejen i bestyrelsen for de foreninger, der er administreret af Jyske Invest Fund Management A/S.


Se selskabsmeddelelse

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.