Investeringsforeningen Jyske Invest ophæver suspension af handel for udvalgte afdelinger

18.03.2020

Jyske Invest ophæver suspension af yderligere afdelinger.
Se vedhæftede meddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.