Selskabsmeddelelse om valg af investorrepræsentant til Jyske Invest Fund Management A/S

05.01.2023

Investeringsforeningen Jyske Invest indkalder til Investorforum. I henhold til lov om finansiel virksomhed § 98 har investorerne, i de investeringsforeninger og kapitalforeninger, som Jyske Invest Fund Management A/S administrerer, ret til gennem et investorforum at vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen for Jyske Invest Fund Management A/S. Investorforum afholdes efter selskabets vedtægter § 12 samt valgregulativ udarbejdet af bestyrelsen for selskabet. Valgregulativ kan ses af bilag til indkaldelsen på jyskeinvest.dk.

Forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant kan indsendes fra den 5. januar 2023 og skal være modtaget hos Jyske Invest Fund Management A/S senest den 26. januar 2022 kl. 16.00.

Investor kan ikke opstille sig selv som kandidat, og hver investor kan kun opstille én kandidat.

Valghandlingsperioden løber fra den 6. februar til og med 13. februar 2023. Valget afvikles elektronisk.

Der henvises til valgregulativet og indkaldelsen på jyskeinvest.dk for yderligere informationer omkring valg af investorrepræsentant.

Se selskabsmeddelelse

Se Indkaldelse til Investorforum 


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.