Forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2018 for afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest

09.01.2019

Foreningens bestyrelse har besluttet, at udbetale de forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2018 for foreningens udloddende afdelinger.

Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne den 29. januar 2019 og vil være på din konto den 31. januar 2019. Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 28. januar 2019.

De endelige udbytter for 2018 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling 21. marts 2019.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 31. december 2018 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Læs selskabsmeddelelsen og de forventede udbyttesatser

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.