Udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2019 for afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest

09.01.2020

Foreningens bestyrelse har besluttet, at udbetale de forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2019 for foreningens udloddende afdelinger.

Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne den 22. januar 2020 og vil være på din konto den 24. januar 2020. Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 21. januar 2020.

De endelige udbytter for 2019 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling 17. marts 2020.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 31. december 2019 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Læs selskabsmeddelelsen og de forventede udbyttesatser

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.