Midlertidig forhøjelse af indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger i Investeringsforeningen Jyske Invest

20.03.2020

Investeringsforeningen Jyske Invest hæver midlertidigt indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger og ophæver suspension af handel for alle afdelinger.
Se vedhæftede meddelelser.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.