Udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2022 for afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Jyske Invest

06.01.2023

Udbytterne er beregnet pr. 31. december 2022 og er ikke reviderede. Forventet udbytte er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

De forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2022 for nedennævnte børsnoterede udloddende afdelinger/andelsklasser udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 22. marts 2023:

  • DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer
  • DK0060762466 Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL
  • DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

Læs mere om den senere udbetaling af udbytte i særskilt nyhed om ”Forventede udbytter i afdelinger/andelsklasser med virksomhedsobligationer” på https://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/nyheder

Læs selskabsmeddelelsen og se de forventede udbyttesatser


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.