Investeringsforeningen Jyske Invest suspenderer handel med alle afdelinger grundet problemer med beregning af indre værdi

23.01.2020

På grund af tekniske problemer i foreningens administrationssystem er der en forsinkelse i offentliggørelsen af indre værdi for alle afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest.

Handel med afdelingerne ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Konsekvensen er, at der ikke kan handles med investeringsforeningens afdelinger.

Læs meddelelsen

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.