Selskabsmeddelelse om opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

07.05.2018

Investeringsforeningen Jyske Invest har opdateret prospektet som følge af vedtægtsændringer.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.