Selskabsmeddelelse vedrørende årsrapport 2018 for Investeringsforeningen Jyske Invest

21.02.2019

Læs meddelelsen vedrørende årsrapport 2018.

Årsrapporten 2018 kan ses i sin helhed under Materiale.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.