Selskabsmeddelelse om korrektion til meddelelse om ajourføring af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

26.05.2021

Korrektion af selskabsmeddelelse nr. 13/2021 af 21.05.2021. Korrektionen er fremhævet med fed skrift i vedhæftet selskabsmeddelelse.

Se selskabsmeddelelse. 


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.