Selskabsmeddelelse om uddrag fra ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2022

16.09.2022

Bestyrelsens forslag om ikke at gennemføre den forenklede afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL blev godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om i stedet at afvikle Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL ved likvidation.

Managing Director Jan Houmann blev valgt som likvidator.

Likvidationen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Se selskabsmeddelelse

Afvikling


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.