Korrektion til meddelelse om midlertidig forhøjelse af indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger i Investeringsforeningen Jyske Invest

23.03.2020

Korrektion til meddelelse om midlertidig forhøjelse af indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger i Investeringsforeningen Jyske Invest
Se meddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.