Selskabsmeddelelse om forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021 for afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest

23.11.2021

Investeringsforeningen Jyske Invest offentliggør forventede udbyttesatser for foreningens udloddende afdelinger for regnskabsåret 2021.

Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger. De endelige udbytter vedrørende regnskabsåret 2021 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2022.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 22. november 2021 og er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Læs selskabsmeddelelsen om de forventede udbyttesatser

Nedenstående afdelinger er ikke noteret på nogen børs og fremgår derfor ikke af meddelelsen. Vi kan oplyse, at de forventede udbyttesatser for afdelingerne er:

  • DK0061677051 PM Korte Obligationer – 0,00 kr. pr. bevis
  • DK0061676830 PM Lange Obligationer – 0,00 kr. pr. bevis
  • DK0061676673 PM Nye Obligationsmarkeder – 0,00 kr. pr. bevis
  • DK0061676913 PM Nye Obligationsmarkeder Valuta – 0,00 kr. pr. bevis
  • DK0061676590 PM Virksomhedsobligationer – 0,00 kr. pr. bevis
  • DK0061676756 PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer – 1,30 kr. pr. bevis
  • DK0060293298 Jyske Invest Obligationer Engros KL  -   0,00 kr. pr. bevis
  • DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL  - 0,50 kr. pr. bevis

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.