Selskabsmeddelelse vedrørende årsrapport 2022 for Investeringsforeningen Jyske Invest

01.03.2023

Læs meddelelsen vedrørende årsrapport 2022.

Årsrapporten 2022 kan ses i sin helhed under Materiale.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.