Investeringsforeningen Jyske Invest ændrer indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger i enkelte afdelinger

31.03.2022

Finansmarkederne er fortsat påvirket af konflikten i Ukraine, men det er vores vurdering, at de forøgede handelsomkostninger på markederne som følge heraf er reduceret, og har stabiliseret sig på et nyt leje.

Du kan se ændringerne i de børsnoterede afdelinger i denne selskabsmeddelelse.

Følgende afdelinger/andelsklasser er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen:*andelsklasse


De midlertidige hævede ind- og udtrædelsesomkostninger fjernes på nedenstående afdeling – omkostningerne følger dermed omkostningerne i henhold til prospekt.
*andelsklasse

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.