Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

03.06.2020

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • I afdelingerne Jyske Invest Favorit Obligationer KL, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL, Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL, Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL, Jyske Invest Obligationer og Aktier KL og Jyske Invest Danske Aktier KL.
    tilføjes ”Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut”, så indskud bliver en del af afdelingens investeringspolitik. 
  • Afdelingerne Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL og Jyske Invest Globale Aktier Special KL ændrer navn så ”Special” erstattes af ”SRI”. Navneændringen træder i kraft hos Nasdaq i løbet af de kommende dage.
  • I afsnit 6.3. tilføjes regionale myndigheder som udsteder af værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, hvor visse afdelinger må investere 100% af sin formue.
  • Afsnit 35 Forventet finanskalender er opdateret.


Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.