Selskabsmeddelelse om indkaldelse til generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest

02.03.2023

Jyske Invest indkalder til fælles ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje onsdag den 22. marts 2023.

Se selskabsmeddelelse 
Se indkaldelse og dagsorden med oversigt over vedtægtsændringer 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.