Jyske Invest Fund Management A/S udvider direktionen.

02.10.2023

Jyske Invest Fund Management A/S, som Investeringsforeningen Jyske Invest
har indgået administrationsaftale med, har informeret foreningens bestyrelse
om, at man har udvidet direktionen, så den fremover, udover administrerende
direktør Jan Houmann, udgøres af direktør Henrik Kragh.

Henrik Kragh, der er 58 år, har en bred finansiel uddannelse og har siden 2015
været administrerende direktør i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, der
frem til i dag blandt andet har administreret Investeringsforeningen
Handelsinvest. Henrik Kragh har frem til 2015 beskæftiget sig med en række
finansielle ansvarsområder herunder filialdirektør, pensionschef, chef for private
banking og regnskabsansvarlig. Henrik Kragh kommer dermed med stor erfaring
inden for koblingen mellem forretningsudvikling, strategi, medarbejderledelse og
finansiel lovgivning og ikke mindst med stort kendskab til driften af et
investeringsforvaltningsselskab.

Øvrig information og henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til
administrerende direktør i Jyske Invest Fund Management A/S, Jan Houmann,
tlf. 89 89 70 50.

Venlig hilsen

Jan Houmann
Managing Director


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.