Investeringsforeningen Jyske Invest reducerer omkostninger ved ind- og udtrædelse i udvalgte afdelinger

03.04.2020

Investeringsforeningen Jyske Invest reducerer omkostninger ved ind- og udtrædelse i udvalgte afdelinger
Se vedhæftede meddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.