Anmodning om suspension i én børsnoteret afdeling i Investeringsforeningen Jyske Invest

05.08.2022

På grund af aktuel usikkerhed om beregning af indre værdi i forbindelse med realisation af et antal aktiver, er det indtil videre ikke muligt at stille priser i den børsnoterede afdeling Jyske Invest Nye Obligationsmark. Valuta.

Læs mere i denne selskabsmeddelelse

Andelsklassen PM Nye Obligationsmarkeder Valuta (ISIN: DK0061676913) er ikke børsnoteret, men er også berørt af suspension.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.