Fejl i indre værdi Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL og Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL

18.12.2018

Jyske Invest Fund Management A/S har afdækket en fejl i beregningen af aktuel indre værdi for Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL (DK0016112915) og Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL (DK0060762466). 

Læs selskabsmeddelelsen.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.