Selskabsmeddelelse om bortfald af garanti

16.09.2022

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Jyske Invest, afholdt tidligere i dag, besluttede, at den forenklede afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL ikke skal gennemføres. Beslutningen betyder, at garantien og dermed betalingen for garantien bortfalder.

Selskabsmeddelelsen


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.