Information til investorer i Jyske Invest

Jyske Invests Fund Governance politik

Jyske Invests Fund Governance politik baseret på Investering Danmarks anbefalinger.
Læs mere


Jyske Invests politik for Best Practice

Jyske Invests Best Practice politik baseret på Investering Danmarks anbefalinger.
Læs mere


Generalforsamlinger

Se de tre sidste års præsentationer fra generalforsamlingen
Læs mere


Generalforsamlingsdatoer

Se datoer for de sidste års ordinære generalforsamlinger
Læs mere


Vejledning om klager

Vejledning om klager og hvordan du skal forholde dig.
Læs mere


Investorforhold: Uddrag fra vedtægterne

En beskrivelse af investorrettigheder ved hjælp af uddrag fra vedtægterne for Investeringsforeningen Jyske Invest.
Læs mere


Retningslinjer om behandling af persondata i Jyske Invest

Se, hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives.
Læs mere


Formål med vores kommunikation

Læs om formålet med vores kommunikations- og markedsføringspolitik.
Læs mere


Vurdering af distributørerne

Bestyrelsen følger løbende op på kvaliteten af den rådgivning og formidling som distributørerne giver investorerne adgang til.
Læs mere


Politik for ansvarlig investering

Grundlaget for Jyske Invests arbejde med ansvarlig investering er UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer, som er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer.
Læs mere


Politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder - uddrag

Udøvelse af stemmerettigheder vil typisk kun ske i situationer, hvor resultatet af en afstemning vurderes at have en væsentlig økonomisk betydning for medlemmerne.
Læs mere


Politik for ordreudførelse og ordrehåndtering - uddrag

Denne politik skal sikre, at Jyske Invest Fund Management A/S (JIFM) handler i de administrerede foreningers og afdelingers interesse, når det udfører beslutninger om at handle finansielle instrumenter.
Læs mere


Politik for opfølgning på afkast - uddrag

Læs om opfølgning på afkast.

Læs mere


Aktieudlån

Bestyrelsen har besluttet, at ingen afdelinger må anvende aktieudlån.