Politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder - uddrag

Udnyttelsen af stemmerettighederne tager udgangspunkt i foreningens investeringsmålsætninger og investeringsstrategier, som bestyrelsen har fastsat for de enkelte afdelinger.

Udøvelse af stemmerettigheder vil typisk kun ske i situationer, hvor resultatet af en afstemning vurderes at have en væsentlig økonomisk betydning for medlemmerne. I beslutning om udnyttelse af stemmerettighederne indgår også en vurdering af potentielle interessekonflikter.

Udøvelse af stemmerettigheder vil også ske i situationer hvor det understøtter vores ansvarlige investeringspolitik. Udøvelsen af stemmerettigheder i disse situationer vil typisk ske i dialog med andre investorer for opnå størst mulig effekt af stemmeafgivelsen.

Der benyttes en række eksterne kilder med henblik på at sikre overvågning og viden om virksomhedernes strategier, beslutninger og forslag til afstemning.

Yderligere information om strategien for udnyttelse af stemmerettighederne vil på anfordring blive udleveret til medlemmerne.