Formål med vores kommunikation

Vi er ikke som de fleste

Gennem en entydig og kvalitetsbevidst optræden i markedet vil vi skabe en positiv, differentieret og fremtrædende plads i vores kunders, potentielle kunders og øvrige interessenters bevidsthed.

Vi søger aktivt at positionere os som en investeringsforening, der ikke er som de fleste. Og vi lægger særligt vægt på værdierne ’anderledes’ og ’uhøjtidelig’.

Det er vores klare mål, at al kommunikation til vores medlemmer opfylder Investering Danmarks Fund Governance anbefalinger til medlemskommunikation.

Åbenhed og gennemsigtighed

Vi bestræber os i vid udstrækning på at imødekomme Investering Danmarks Fund Governance anbefalinger om at synliggøre alle relevante informationer for vores medlemmer og interessenter, fordi vi tror på, at åbenhed i kommunikationen er med til at skabe en positiv og fremtrædende plads i kunders, potentielle kunders og andre interessenters bevidsthed.

Se også vores Fund Governance politik.