Vurdering af distributørerne

Bestyrelsen følger løbende op på kvaliteten af den rådgivning og formidling som distributørerne giver investorerne adgang til. Vurderingerne baseres på redegørelser fra distributørerne om det udførte arbejde i relation til den rådgivning og formidling distributørerne stiller til rådighed for foreningens investorer.