Politik for opfølgning på afkast - uddrag

Bestyrelsen har vedtaget en politik for opfølgning på afkast og reaktion på afkast, der ikke lever op til målsætningerne. Bestyrelsen følger løbende op på afkastudviklingen målt i forhold til afdelingernes benchmark og andre sammenlignelige aktive og passive forvalteres afkast. Hvis afkastene ikke lever op til målsætningerne på den anbefalede tidshorisont, vil bestyrelsen tage initiativ til en evaluering af de investeringsprocesser rådgiveren anvender. Hvis det ikke skønnes, at det fremtidige afkast kan forbedres, vil bestyrelsen overveje at udskifte porteføljerådgiveren, likvidere afdelingen, fusionere afdelingen eller omdanne den til en passiv afdeling.