Ajourført forventet udbytte i afdelinger/andelsklasser med virksomhedsobligationer

01.03.2022

På grund af usikkerhed om den skattemæssige behandling af løbende afkast, gevinst og tab fra hybride obligationer, udbetales udbytte for nedennævnte afdelinger/andelsklasser senest umiddelbart efter generalforsamlingen den 23. marts 2022:

  • DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer*
  • DK0061676590 PM Virksomhedsobligationer*
  • DK0060762466 Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL
  • DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer*
  • DK0061676756 PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer*
  • DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL
    *=andelsklasse

Du kan se de ajourførte forventede udbyttesatser i vores selskabsmeddelelse.
Følgende afdelinger/andelsklasser er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen:*=andelsklasse


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.