Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

25.04.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Afsnit 4 ”Generelt om den typiske investor” er opdateret.

  • For afdelingerne Jyske Invest: Korte Obligationer KL, Lange Obligationer KL, Nye Obligationsmarkeder KL, Nye Obligationsmarkeder Valuta KL, Virksomhedsobligationer KL, Virksomhedsobligationer KL, Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL, Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL, Obligationer Engros KL samt Obligationer og Aktier KL er det tilføjet, at ”Afdelingen kan investere i konverterbare obligationer” under afdelingernes investeringspolitik.

  • For afdelingerne Jyske Invest: Korte Obligationer KL, Lange Obligationer KL, Nye Obligationsmarkeder KL, Nye Obligationsmarkeder Valuta KL, Virksomhedsobligationer KL, Virksomhedsobligationer SRI KL, Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL, Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL, Obligationer Engros KL, Nye Aktiemarkeder KL, Fjernøsten Aktier SRI KL, Kinesiske Aktier KL, Indiske Aktier KL er investeringsbegrænsningen mod at investere i aktier eller andele i selskaber mv. hjemmehørende i Danmark fjernet under afdelingernes investeringspolitik

  • For afdelingerne Jyske Invest: Nye Obligationsmarkeder KL, Nye Obligationsmarkeder Valuta KL, Virksomhedsobligationer KL, Virksomhedsobligationer SRI KL, Obligationer Engros KL, Nye Aktiemarkeder KL, Fjernøsten Aktier SRI KL, Kinesiske Aktier KL, Indiske Aktier KL og deres adgang til at investere indtil 10 pct. af formuen i andre foreninger mv., der ikke er hjemmehørende i Danmark, gælder fremadrettet også foreninger mv., der er hjemmehørende i Danmark.

  • Afdelingerne Jyske Invest: Bæredygtige Aktier KL, Aktier Lav Volatilitet KL, Fjernøsten Aktier SRI KL, Kinesiske Aktier KL, Indiske Aktier KL kan fremadrettet ikke udføre værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning.

  • For afdelingen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL det tilføjet under afdelingens investeringspolitik, at ”Afdelingens investeringer kan være koncentreret på nogle tungtvejende udstedere og udstedelser”.

  • For afdelingen Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL er det under afdelingens investeringspolitik præciseret, at den ikke investerer i aktier fra Mellemøsten.

  • For afdelingen Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL er det fjernet, at ”Afdelingen beskattes af udbytter, der modtages fra selskaber m.v., der er hjemmehørende i Danmark” som følge af ændringer i skattelovgivningen.

  • For afdelingen ”Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL” ændres afdelingens navn til ”Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL”, idet afdelingen er ændret til en SRI afdeling.

  • Øvrige redaktionelle ændringer


Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.