Afkastoverblik juni 2020

10.07.2020

Nyheder

Amerikanske nøgletal og smittetal kørte hver sin vej

  • Smittetallene i flere amerikanske stater har vist ildevarslende tendenser i USA i løbet af juni – i en sådan grad, at bl.a. Florida og Texas har været i gang med at rulle deres genåbninger tilbage. Samtidig var den navnkundige immunologi-professor og medlem af Trumps Corona task force, Anthony Fauci, også ude for at dele sine bekymringer. Det blev suppleret af fornyede udbrud i bl.a. Kina og ukontrollerede smittetal flere steder i Sydamerika. Tallene syntes ildevarslende, men samtidig er der i løbet af juni offentliggjort en stribe økonomiske nøgletal, der indikerede et rekyl i de tidligere så hårdt ramte økonomier. Godt nok fra et lavt niveau, men en bedring som ligeledes blev bakket op af nye økonomiske tiltag fra centralbanker og regeringer. 

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden har taget føringen

  • De seneste meningsmålinger viser, at Joe Biden har taget føringen over Donald Trump. Sidstnævnte har været i modvind pga. blandt andet sin håndtering af både af Corona-krisen og håndteringen af optøjerne i kølvandet på en dødbringende anholdelse af den sorte mand George Floyd i den amerikanske stat, Minnesota. Efterfølgende har demonstrationer mod politivold mod sorte bredt sig flere steder i USA og internationalt. Joe Biden fører med ca. 7%-point i meningsmålingerne i forhold til sin 3½ år yngre republikanske konkurrent. Intet synes dog afgjort frem mod præsidentvalget i USA den 3. november.

Corona-pandemien synes at have ændret verden – og har sendt visse aktier på himmelflugt

  • Investorerne på verdens kapitalmarkeder har haft travlt med at evaluere på konsekvenserne af Corona-krisen og dens konsekvenser for eftertiden. Mange spørgsmål har presset sig på i forhold til, hvor meget, der er midlertidigt og hvor meget, der er ændret for altid. Investorerne har indtil videre tydeligt valgt side – og det er med verdens softwarevirksomheder og virksomheder inden for nethandel som vinderne. De to industrier er steget henholdsvis 24% og 30% i år. Det står i skærende kontrast til virksomheder inden for olieudstyrsindustrien og inden for luftfart. Begge disse industrier er omtrent halveret i værdi i første halvår.

Markedsafkast

Investorerne oplevede kursstigninger i juni, men også store udsving

  • I slutningen af juni var verdens aktiemarkeder 2,2% højere end ved månedens start, men i løbet af måneden var udsvingene store. Da det så bedst ud, var markederne oppe med mere end 5%, og da det så værst ud, var der realiseret et fald på mere end 1%. Markederne har bølget frem og tilbage til tonerne af nye smitteudbrud i Kina og gentagne smitterekorder i USA på den ene side og markant økonomisk opbakning fra regeringer og centralbanker på den anden side. Derudover har aktieinvestorerne haft øje på udviklingen af medicin mod Corona, og der har været nye positive resultater fremme – om end der ikke var tale om en egentlig vaccine. Nye forbrugsvaner har begunstiget især it aktierne, der igen var toneangivende i juni med stigninger på næsten 7% i gennemsnit, mens bl.a. forsyning havde det svært.

Flad udvikling på rentemarkederne

  • Juni måned startede meget optimistisk med meget bedre end forventede arbejdsløshedstal fra især USA, hvor der var færre ledige end forventet. Dette resulterede i en kortvarig rentestigning, hvor de 10 årige amerikanske statsobligationer steg til 0,85% fra 0,60%. Stemningen vendte dog hurtig, da Covid-19 smittetallene atter var stigende i flere lande. Særligt Latinamerika og USA oplevede en genopblussen af smitten. Set over hele måneden endte renteniveauet derfor stort set uændret i både USA og Tyskland. Det danske obligationsmarked har været forholdsvis roligt. Udstedelsen af realkreditobligationer har været tiltagende, men da der har været en generel god efterspørgsel, har realkreditobligationerne klaret sig godt. Nationalbankens store udstedelsesbehov til finansiering af hjælpepakkerne går planmæssigt og har ikke påvirket den relative prisfastsættelse af statsobligationerne nævneværdigt.

Kreditspændet fortsatte ind på emerging markets

  • Inden COVID 19 handlede kreditspænd på emerging markets på ca. 300 basispoint. Da frygten for de økonomiske konsekvenser af COVID 19 var størst i marts, da toppede kreditspændet i 720 basispoint. Siden er kreditspændet indsnævret og dette fortsatte i juni, hvor det startede i 510 basispoint og sluttede i 475 basispoint. Mange lande har øget budgetunderskud og dermed gældsætningen under krisen. Brasilien forventer eksempelvis at komme ud med et budgetunderskud på mere end 15 % af BNP i år og gælden ventes at ramme 100 % af BNP. Lande som Sydafrika, Indien, Saudi Arabien og Peru ventes også at få tocifrede budgetunderskud. Omvendt har lande som Indonesien, Rusland, Indonesien, Malaysia og Thailand udsigt til budgetunderskud omkring 5%, hvilket stiller disse lande bedre.

Kreditmarkederne i juni 

Udviklingen i kredit-rentespændene var noget mere afdæmpet end i de foregående måneder. Således kørte investment grade spændene ”kun” 18 basispubkter ind, mens high yield spændene kørte 16 basispoint ind. At spændene er kørt mest ind på investment grade skyldtes sandsynligvis, at ECB ikke må købe high yield obligationer.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.