Afkastoverblik – januar 2022

08.02.2022

Tømmermændene efter fejringen af et fantastisk afkastår i 2021 har ramt de finansielle markeder i den første måned af det nye år. En kombination af forventninger om yderligere opstramning af pengepolitikken (se figur 1) og øget risiko for en russisk invasion af Ukraine, har givet markedet en grund til at bremse op. Uden af neglicere den alvorlige trussel mod freden i Europa er det sjældent, at geopolitiske begivenheder får længerevarende konsekvenser for aktiemarkedet. Derimod er højere renter og færre stimulanser fra verdens centralbanker en potentielt større risiko. Netop den rigelige likviditet og det lave renteniveau har været en betydelig løftestang for kurserne på aktier og kreditobligationer, og derfor har det stor betydning for markederne.

Figur 1: Forventninger til rentestigninger fra FED

Samtidig ser vi fortsat en tendens til aftagende vækst i specielt USA og Kina, og flere lande lever fortsat med restriktioner på grund af Covid-19. Det er fortsat vigtigt at pointere, at selvom vækstniveauet er aftagende sker det fra relativt høje niveauer i 2021. Med andre ord er det svært på nuværende tidspunkt at se en større økonomiske nedtur de kommende 6 måneder – specielt i lyset af at flere lande på den nordlige halvkugle begynder at åbne mere op, i takt med at foråret nærmer sig, og smitten derfor bliver mindre.

Regnskabssæsonen for 4. kvt. af 2021 er også i fuld gang og overordnet set har den været fornuftig. Cirka halvdelen af aktierne i USA har leveret regnskab, og de har vist en vækst på 29% i indtjeningen. Det er lidt lavere end de foregående kvartaler, men fortsat på et pænt højt niveau. Blandt de store aktier har der både været positive og negative nyheder. Apple, Google og Microsoft har leveret fine tal, imens eks. Netflix og Facebook har skuffet og er blevet straffet markant på børsen.

Aktivklasseafkast
Som nævnt ovenfor har det været en hård start på det nye år. De globale aktier (udviklede lande) faldt med næsten 4% i januar – men derimod viste de nye aktiemarkeder (modsat 2021) bedre performance og faldt ”kun” 0,44%. Danske aktier blev rigtigt hårdt ramt med et fald på hele 8,1%.
De stigende renter satte også deres præg på de øvrige investeringer i porteføljerne. Kun de nye obligationsmarkeder i lokal valuta kunne mønstre et positivt afkast på måneden.

Aktuelt
Kursfaldene på børserne i løbet af januar falder godt i tråd med vores tidligere kommentarer om, at 2022 vil blive et mere normalt aktieår, og at vi derfor ville opleve flere korrektioner. Vi ser fortsat positivt på investeringer i aktier og derfor vægter de fortsat højt i porteføljerne.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.