Halvårsrapport 2023 for Investeringsforeningen Jyske Invest

30.08.2023

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt halvårsrapporten for 2023 på sit møde den 30. august 2023.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningens 14 afdelinger for 1. halvår 2023 er et overskud på 1.529 mio. kr. mod et underskud på 3.885 mio. kr. i 1. halvår 2022.

Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest er ved udgangen af 1. halvår 2023 31.070 mio. kr., hvilket er en stigning på 20,5% i forhold til ultimo 2022. Der har igennem halvåret været emissioner (netto) på i alt 3.901 mio. kr. Samtidig er der i 1. halvår udbetalt 148 mio. kr. i udbytter vedr. regnskabsåret 2022.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Halvårsrapport 2023 kan ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.