Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

29.08.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

 • Tidshorisonten for den typiske investor for afdelingen Jyske Invest Korte Obligationer KL er blevet ændret fra to til tre år.
 • I afdelingerne Jyske Invest Korte Obligationer KL, Jyske Invest Lange Obligationer KL og Jyske Invest Højt Ratede Obligationer KL er indsat ”Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.”
 • I afdelingen Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL er ”Der investeres maksimalt 10 % af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter.” og ”Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter” slettet.
 • Nordea er blevet tilføjet som aftalepart under afsnit 28 Licensaftaler på indeks.
 • Forventet finanskalender er blevet opdateret.
 • Indtrædelses og udtrædelsesomkostninger er opdateret med ændringer i et interval mellem     -0,03%-point og 0,10%-point.
 • Aktuel ÅOP er opdateret med ændringer i et interval mellem -0,03%-point og 0,03%-point som følge af ændringer i indtrædelses og udtrædelsesomkostninger.

  Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

  Læs prospektet under Materiale.

  Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.