Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

17.12.2020

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Afdelingerne Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL har fået tilføjet en ”disclaimer” tekst under den Typiske investor, da det forventede afkast for afdelingerne efter omkostninger er negativt, jf. de offentliggjorte samfundsforudsætninger
  • Afdelingernes investeringsmålsætninger er ajourført
  • I Afsnit 5 Afdelingerne er det tilføjet, at bestyrelsen inddrager de investeringsmæssige målsætninger og en konkurrentsammenligning i evalueringen af afdelingernes afkast.
  • Der er foretaget en skattemæssig ajourføring af afsnit 9 Skatteregler
  • Afsnit 34 Forventet finanskalender er opdateret
  • Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er blevet tilrettet som følge af årlig reberegning. De maksimale omkostninger ved indtrædelse og udtrædelse er blevet justeret ned eller op med mellem -0,07%-point og 0,05 %-point
  • Aktuel ÅOP er reberegnet som følge af ændrede indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger. Aktuel ÅOP er blevet justeret op eller ned med mellem -0,02%-point og 0,01%-point.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.