Ombytningsforhold for skattefrie fusioner

07.06.2021

Du kan se ombytningsforholdet for den skattefrie fusion på www.jyskeinvest.dk/fusioner, hvor du også kan læse mere om fusionen.

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, så de nye andele vil være i investorernes depoter den 9. juni 2021.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.