Fusion og opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

22.02.2021

Bestyrelsen vil indkalde til ordinær generalforsamling på sædvanlig måde i henhold til vedtægterne.Bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest har oprettet fusionsplan og redegørelse for skattefri fusion af følgende afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest

 • Jyske Invest Favorit Obligationer KL
  fusioneres med Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL som den fortsættende afdeling
 • Jyske Invest Danske Aktier KL
 • Jyske Invest Europæiske Aktier KL
 • Jyske Invest Globale Aktier KL
 • Jyske Invest Globale Aktier SRI KL
 • Jyske Invest USA Aktier KL
 • Jyske Invest Favorit Aktier KL
  fusioneres med Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL som den fortsættende afdeling.

Fusionen er betinget af, at den vedtages på ordinær generalforsamling i de ophørende afdelinger, samt af at fusionen efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Fra den 24. februar 2021 vil der på Investeringsforeningen Jyske Invests kontor på Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg og på hjemmesiden, være følgende dokumenter tilgængelige:

 • Fusionsplan og fusionsredegørelse
 • Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling
 • Seneste årsrapport for de ophørende og de fortsættende afdelinger

Bestyrelsen vil indkalde til ordinær generalforsamling på sædvanlig måde i henhold til vedtægterne.

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

Den væsentligste ændring er:

 • Afdelingerne Jyske Invest Favorit Obligationer KL, Jyske Invest Danske Aktier KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL og Jyske Invest Globale Aktier SRI KL, Jyske Invest USA Aktier KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL er under fusion og har fået tilføjet dette efter navnet. Derudover er der under hver af de ophørende afdelinger indsat en henvisning til hjemmesiden, hvor man kan læse mere om fusionen.

Læs prospektet under Materiale.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.