Halvårsrapport 2020 for Investeringsforeningen Jyske Invest

26.08.2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt halvårsrapporten for 2020 på sit møde den 26. august 2020.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningens 22 afdelinger for 1. halvår 2020 er et underskud på 2.338 mio. kr. mod et overskud på 2.123 mio. kr. i 1. halvår 2019.

Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest er ved udgangen af 1. halvår 2020 27.366 mio. kr., hvilket er et fald på 11,8% i forhold til ultimo 2019. Der har igennem halvåret været indløsninger (netto) på i alt 606 mio. kr. Samtidig er der i 1. halvår udbetalt 729 mio. kr. i udbytter vedr. regnskabsåret 2019.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Halvårsrapport 2020 kan ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.