Afkastoverblik januar 2020

05.02.2020

Nyheder

Corona-virus tog liv og overskrifter i januar

  • Corona virus-udbruddet med epi-center i millionbyen Wuhan, 800 km. vest for shanghai, har allerede kostet dyrt. Rapporteringer ultimo januar meldte om ca. 17.000 smittede og 370 døde – heraf langt hovedparten i Kina. Kina reagerede resolut ved at forbyde samlinger i forbindelse med det kinesiske nytår og lukkede bl.a. 9 byer. Mange virksomheder har ligeledes sendt deres medarbejdere hjem – også internationale virksom-heder med repræsentation i Kina. De kinesiske aktiemarkeder åbnede atter den 3. februar – efter en forlænget lukkeperiode i forbindelse med nytår og virus – med kursfald på 9%.

Corona-virus såvel som –frygt spredte sig hurtigt

  • Som følge af bl.a. den lange inkubationstid har det været svært at opdage og inddæmme virussen i tide – til trods for rejseforbud og andre internationale tiltag. Mange lande har derfor registeret de første tilfælde. Investorerne har reageret på usikkerheden og på udsigten til, at væksten i Kina såvel som i den øvrige del af verden har udsigt til at blive ramt. Det har resulteret i faldende renter og faldende globale aktiekurser blandt især de konjunkturfølsomme sektorer. WHO har erklæret Corona som en global nødsituation. Mange analytikere sammenligner situationen med SARS-udbruddet i 2003, men i realiteten ved ingen, om Corona-udbruddet får samme forløb – og usikkerheden er hård kost for finansmarkederne.

Travl måned for Donald Trump - igen

  • Den amerikanske præsident Donald Trump har haft en travl måned igen i januar. Bl.a. med rigsretssagen, der har været præget af politisk tovtrækkeri. Trump har også været en tur til World Economic Forum i Davos, hvor han snart var den eneste, der ikke havde klimaet på toppen af sin agenda. Desuden satte han sin underskrift på første delaftale i handelsaftalen med Kina. Rigsretssagen synes finansmarkeder dog ikke at tage specielt notits af. Det samme var tilfældet for handelsaftalen, idet investorerne er fuldt opmærksomme på, at de virkelige hurdler er gemt i de kommende delaftaler, som meget vel kan blive udskudt til efter præsidentvalget i november.

Brexit er en realitet – nogle fejrede det, mens andre begræd det

  • Sidste dag i januar var også Storbritanniens sidste dag som medlem af EU. I hvert fald på papiret. Nu forestår det svære arbejde med at få adskilt mange års samkørsel af love, regler og aftaler. Specielt økonomien bag udtrædelsen og forhandling af nye aftaler mellem EU og Storbritannien som tredjeland kan komme til at give bump på vejen. Finansmarkederne har været knapt så begejstrede for udtrædelsen som de britiske politikere, der har kæmpet for en udtrædelse. Britiske aktier har ikke kunnet følge med resten af Europa i januar.

Markedsafkast

Corona-virus sendte aktierne i defensiven efter stigninger i første halvdel af januar.

  • Verdens aktiemarkeder fik en fin start på året – godt hjulpet på vej af forbedrede vækstudsigter, men ud-brud af Corona-virus i Kinas Hubei-provins – med mange smittede og døde – sendte aktierne i defensiven. Verdens aktiemarkeder endte med at falde i januar – og de danske investorers globale aktieafkast kravlede kun i plus, fordi dollaren steg mere end 1%. Ud over de menneskelige konsekvenser frygtes der en påvirkning af global vækst, fordi der er behov for at bremse aktiviteter og dermed reducere smittespredning. Usikker-heden i forhold til både omfang og varighed har lagt en dyne hen over aktiemarkederne i slutningen af januar.

Efter tre måneder med stigende renter faldt renten i januar

  • De overordnede temaer på obligationsmarkederne var frygten for en væbnet konflikt mellem USA og Iran samt udbruddet af corona-virus i Kina. Det faldende renteniveau har betydet positive afkast på langt de fle-ste traditionelle obligationer. Det stigende renteniveau i årets sidste måneder har betydet, at der nu kon-verteres langt færre realkreditlån end tidligere. Det betyder igen, at udbuddet af længere løbende realkre-ditobligationer vil blive mere afdæmpet.

Positive afkast på de nye obligationsmarkeder trods den kinesiske virus og kraftige råvarekursfald

  • Kineserne aftager en stor del af de nye markeders råvarer. Med olieprisfald på 18% og fald i flere metaller på 10-12% sendes der nervøse meldinger til investorerne. Trods disse udfordringer er de nye markeder blevet understøttet af faldende amerikanske renter, hvor de 10-årige amerikanske statsrenter er faldet fra 1,92% til 1,50%. Dette kombineret med fortsat efterspørgsel efter aktivklassen har betydet afkast på 1,32% for obligationer i ekstern gæld og 0,38% i lokal gæld. Lande med olieeksport og lokale udfordringer som Libanon (finansiel krise), Argentina (forestående gældsrestrukturering) og Den Dominikanske Republik (snarligt valg) har været udfordret på ekstern gæld, mens Chile (lokale protester) og Sydafrika (finanspolitisk krise) er blevet ramt på de lokale markeder. Tyrkiet har nydt godt af den faldende oliepris og de faldende globale renter.

Positiv stemning på kreditmarkederne

  • Den positive stemning fra december fortsatte i starten af januar indtil nyheden om Corona-virus ramte skærmene, hvilket havde en negativ afsmitning på markederne for virksomhedsobligationer. Effekten var dog langt størst blandt de højstforrentede papirer, hvor rentespændene i gennemsnit steg 0,5%-point, mens de lavereforrentede virksomhedsobligationers rentespænd var stort set uforandrede. Der kan med andre ord spores en vis form for flight-to-quality i kreditmarkederne.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.