Generalforsamling 2020

27.02.2020

Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje afholder fælles ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.

I Jyske Invest vil vi gerne bidrage til, at smitten af coronavirus ikke breder sig. Vi henviser derfor til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på www.sst.dk. Er du forhindret i at møde op på generalforsamlingen, kan du lade dig repræsentere via fuldmagt.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig, da tilmeldingsfristen er udløbet.

Indkaldelse og oversigt over samtlige vedtægtsændringer

Læs indkaldelsen/dagsordenen og få en oversigt over de vedtægtsændringer, som er på dagsordenen.

Forslag til vedtægter

Kandidater til bestyrelsen:

Præsentation af Hans Frimor
Præsentation af Jane Soli Preuthun
Præsentation af Bo Sandemann Rasmussen
Præsentation af Bjarne Staael

Afbud

Hvis du tilmelder dig og alligevel ikke kan deltage, melder du afbud på telefon 89 89 25 00 eller sender en mail til jyskeinvest@jyskeinvest.dk.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.