Årsrapport 2022 for Investeringsforeningen Jyske Invest

01.03.2023

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt årsrapporten for 2022 på sit møde den 1. marts 2023.

Sammendrag

  •  Det samlede regnskabsmæssige resultat i investeringsforeningen er et underskud på 4.077 mio. kr. (i 2021 var der et overskud på 2.233 mio. kr.).
  • Den samlede formueværdi i investeringsforeningen var ved udgangen af 2022 25.788 mio. kr., hvilket er et fald på 14,8% i forhold til 2021.
  • Emission (netto) på i alt 1.335 mio. kr.
  • Samtidig blev der i regnskabsåret udbetalt 1.310 mio. kr. i udbytter.

Resultaterne i foreningens afdelinger og de udbytter, som bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, fremgår af Årsrapport 2022.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.