Afkastoverblik oktober 2019

08.11.2019

Nyheder

Lys for enden af Brexit-tunnelen?

  • Alt tyder på, at der endelig er lys for enden af Brexit-tunnelen. I hvert fald lykkedes det – trods en masse turbulens og tovtrækkerier blandt de britiske politikere – endelig at få godkendt den forhandlede aftale med EU. Boris Johnson fik sin aftale godkendt – til gengæld måtte premierministeren lide den tort at skulle adlyde parlamentet i forhold til at bede EU om en udsættelse til 31. januar. Alt tyder derfor på, at Storbritannien undgår at træde ud af EU uden en aftale. Et mellemliggende parlamentsvalg kan dog ændre på situationen endnu engang – idet endnu en folkeafstemning kan komme på tale, hvis Labour – modsat seneste meningsmålinger – kommer til magten.

Den amerikanske præsident Donald Trump i centrum for en række nyheder i oktober

  • Traditionen tro stod der – direkte eller indirekte – Trump på mange af nyhederne i oktober. Sædvanen tro bølgede handelskrigen mellem USA og specielt Kina frem og tilbage. Indikationerne fra oktober er, at der er sandsynlighed for en såkaldt Fase 1-aftale i november, hvor Donald Trump og den kinesiske leder Xi Jinping mødes i forbindelse med APEC-topmødet – et forum, hvor Stillehavslandene styrker de økonomiske og politiske bånd. Desuden fik Donald Trump endnu en af de rentenedsættelser, som han ad flere omgange har forsøgt at fremprovokere hos den amerikanske centralbank. Denne gang med 0,25%-point til 1,75%. Derudover måtte Donald Trump sande, at han måske kan imødese en rigsretssag, eftersom den blev stemt igennem Repræsentanternes Hus.

Verdens mest værdifulde selskab måske på vej på børsen

  • Til trods for drone- og missilangreb på Aramcos saudiarabiske olieproduktionsanlæg, som kortvarigt satte halvdelen af Saudi Arabiens olieproduktion ud af spil, synes verdens største olieselskab at være klar til børsnotering. Efter flere års udskydelse har den saudiarabiske kronprins trykket på børs-knappen. Der er tale om verdens mest værdifulde selskab, målt på forventet markedsværdi – og også verdens højst indtjenende selskab. Endda med så stor margin, at selskabet sidste år tjente mere end Apple, den amerikanske oliegigant Exxon og Alphabet (Google) tilsammen. I første omgang børsnoteres selskabet på den saudiske børs, som kun er tilgængelig for internationale investorer, der har gennemgået en kompliceret og dyr oprettelsesproces.

Markedsafkast

Aktiekursstigninger i oktober – med verdens nye aktiemarkeder i spidsen

  • Verdens aktiemarkeder oplevede kursstigninger i oktober – bl.a. trukket af verdens nye aktiemarkeder. Økonomiske nøgletal, der pegede en smule opad, og en svækket dollar gavnede de vækstfølsomme markeder. Specielt Rusland, der også nød godt af stigende gaspriser og rentenedsættelse fra den russiske centralbank. På sektorniveau klarede sundhedspleje sig bedst. Det er atypisk i en måned med fokus på vækst, men den politiske stemning og kvartalsregnskaber var med til at sikre sektoren førerpositionen. Derudover klarede flere konjunkturfølsomme sektorer som industri og forbrugsgoder sig godt, mens mere defensive sektorer som konsumentvarer og forsyning decideret faldt.

Endnu en måned med stigende renter

  • Oktober bød, ligesom september, på et stigende renteniveau. Renten på en 10-årig statsobligation var ultimo oktober -0,37%, hvilket er en stigning på 0,17 %-point. De primære markedstemaer har i oktober været Brexit-forhandlingerne samt handelskrigen mellem USA og Kina. Brexit er blevet udskudt til ultimo januar 2020, medens der i forhandlingerne mellem USA og Kina er håb om en mindre delaftale. På trods af det stigende renteniveau, konverteres der i stort omfang stadig realkreditlån. Det betyder, at opsagte lån til januar terminen forventes at blive på niveau med oktober terminen, der var historisk høj. Samtidig er der blevet udstedt store mængder lavere forrentede obligationer. Det højere renteniveau har betydet, at de længere løbende obligationer har givet negative afkast. Modsat har mange af de højere forrentede konverterbare obligationer givet positive afkast. Det skyldes, at det højere renteniveau har givet en forventning om lavere udtrækningsprocenter på disse obligationer.

Udskillelsesløb på de nye markeder

  • Verden nye obligationsmarkeder gav små plusser i oktober, både målt i kerne- og lokalvaluta. I en relativ stabil og positiv måned ses det tydeligt hvilke lande, der er udfordret politisk og økonomisk. Befolkningen er på gaden i Libanon efter afgifter på anvendelse af WhatsAPP. Kombineret med en yderst presset økonomi og usikkerhed om graden af støtten fra naboerne har svækket obligationerne med 14%. Venezuelas obligationer handler under kurs 10 og en ”løsning” ser ud til at have lange udsigter. Argentina og Ecuador er stadig udfordret, mens det ellers så konservative Chile er påvirket af oprør i gaderne, og det har sat den chilenske valuta under pres. En tilnærmelse mellem præsident Trump og Kina har spredt positive stemninger sidst på måneden og resulteret i inflow til aktivklassen.

Små bevægelser i kreditspændene 

  • Kreditspændene på markedet for virksomhedsobligationer fortsatte i starten af oktober den udadgående trend indtil FED annoncerede, at de igen vil begynde at købe T-bills. Det gør de for at lette likviditeten i USD pengemarkedet, hvor en række mindre banker har haft problemer med at kortsigtet finansiering i repomarkedet. Herefter er spændene kørt ind, så vi er tilbage i den velkendte situation, hvor det økonomiske billede er svagt, men global ekspansiv pengepolitik endnu engang er styrende for retningen af kreditspændene.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.