Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

10.06.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Afdelingen Jyske Invest Favorit Obligationer KL er slettet i prospektet, da den er fusioneret med Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL som den fortsættende afdeling.
  • Afdelingerne Jyske Invest Danske Aktier KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier SRI KL, Jyske Invest USA Aktier KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL er slettet i prospektet, da de er fusioneret med Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL som den fortsættende afdeling.
  • Afsnittene om ”Den typiske investor” er opdateret.
  • Afsnittene om afkastmålsætning under hver afdeling er opdateret.
  • Afsnit 6.2.3 ”Risici knyttet til investeringsbeslutningerne” er opdateret.
  • Afsnit 25 ”Aftaler om investeringsrådgivning og porteføljepleje” er opdateret som følge af fusion mellem Jyske Invest Danske Aktier KL og Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL.
  • Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er blevet tilrettet som følge af markedsforhold i visse afdelinger. De maksimale omkostninger ved indtrædelse og udtrædelse er blevet justeret ned med mellem -0,10%-point og -0,08 %-point

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.