Nyhed om garanti i forbindelse med forenklet afvikling af to afdelinger

30.08.2022

Investeringsforeningen Jyske Invest er i forbindelse med den forenklede afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL blevet mødt med et krav om at få stillet en ubegrænset garanti for hver af afdelingerne. Investeringsforeningen kan på nuværende tidspunkt ikke få prisen for den ubegrænsede garanti oplyst, da der er store usikkerheder om hvordan garantistiller kan og skal prissætte garantien. Der er derfor et omkostningskrav mod afdelingerne, som på nuværende tidspunkt er uafklaret.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.