Godkendelse af likvidationsregnskaber

30.12.2022

På ekstraordinær generalforsamling den 30. december 2022 blev likvidationsregnskaber for afdelingerne:

  • Jyske Invest Kinesiske Aktier KL i likvidation
  • Jyske Invest Indiske Aktier KL i likvidation

Godkendt.

Læs mere her.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.