Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

31.08.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • I Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL er det tilføjet, at der ikke må investeres i CoCo’s (Contingent Covertible Bonds). Det er samtidig præciseret, at 90% af formuen investeres i obligationer, der er denomineret i EUR.
  • I Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL, Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL og Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL er det tilføjet, at der ikke må investeres i indiske aktier med branchekoden ”Real Estate”. Det er samtidig præciseret, at der kan investeres i kinesiske A-aktier igennem Stock Connect.
  • Beskrivelser af afdelingernes håndtering af bæredygtighedsrisici og foreningens politik for ansvarlig og bæredygtig investering er samlet i et nyt afsnit 7 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
  • Afsnit 7.2. Integration af bæredygtighedsrisici er opdateret med oplysninger om bæredygtighedsrisicis sandsynlige indvirkninger på afdelingernes afkast.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.