Afkastoverblik august 2020

03.09.2020

Nyheder

Historisk stærk regnskabssæson i kølvandet på Corona-krise

  • Om det er analytikerne eller virksomhederne, der har været for pessimistiske. Hvorvidt virksomhederne har været bedre end frygtet til at håndtere de ændrede markedsvilkår. Eller om Corona-krisen er klinget hurtigere af end først antaget. Det er et ubesvarede spørgsmål, men statistikkerne har vist, at regnskabssæsonen for andet kvartal blev en de mest positive overraskelser i længe. Mere præcist var det den bedste regnskabssæson siden 2000 i USA, hvor analytikernes estimater blev slået med 17%, hvor 90% af selskaberne overraskede positivt, og hvor 59% af virksomhederne slog forventningerne på både omsætning og indtjening. Det bredeste nogensinde. Godt nok på en billig baggrund, men alligevel en væsentlig kilde til opturen på aktiemarkederne i specielt USA, der kvitterede med den største månedlige stigning siden 1976.

Den amerikanske centralbank (FED) varslede ændringer

  • Samtidig med, at især de amerikanske aktier er steget, er dollaren faldet. Den amerikanske centralbanks pengepolitik har været i fokus – og det med forventning om, at de korte amerikanske renter forbliver ekstremt lave i en længere periode – og det har bl.a. smittet af på dollaren. FED har efter sin konference i Jackson Hole som ventet ændret inflationsmålsætningen til nu at være et gennemsnitsmål. Og det er en væsentlig kilde til det fortsat lave renteniveau på de korte renter i USA.

Præsidentkandidaterne til det kommende valg i USA er officielt udpeget

  • Både demokraterne og republikanerne har officielt peget på deres præsidentkandidater i løbet af juli. Mest interessant i den sammenhæng var dog udpegningen af den demokratiske vicepræsident-kandidat. Joe Biden pegede på den 55-årige, Howard uddannede, tidligere distriktsadvokat og Californien senetor, Kamala Harris. Hun har ry for at ligge politisk til venstre for midten og har samtidig godt fat i den afro-amerikanske del af befolkningen tillige med andre indvandrergrupper. Derfor anses Joe Bidens valg for at være et klogt træk. Til trods for, at han fører solidt i meningsmålingerne, syntes ingen dog at turde spå om, at Donald Trump allerede er slået. Han har nemlig en evne til at få befolkningen til at skifte fokus – senest med fornyede angreb på kinesiske virksomheder.

Markedsafkast

Historisk stor aktiestigning i USA

  • Verdens aktiemarkeder oplevede en god måned i august – stærkt trukket af USA, der præsterede den største månedlige stigning siden 1976. De historisk store stigninger kom i kølvandet på en meget stærk regnskabssæson og opbakning fra den amerikanske centralbank, der varslede lave renter i lang tid. De positive signaler overdøvede helt de Corona-relaterede økonomiske udfordringer, som verdensøkonomien ingenlunde er ude af. De økonomiske barometre og smittetallene viste dog ikke noget, der gav anledning til nye bekymringer, og det var nok til at sende aktiemarkederne i rekord.

Roligt obligationsmarked med let stigende renter

  • På det danske obligationsmarked har renteniveauet været let stigende i august – dog mest på de længere løbende obligationer. Markedet har været præget af et behersket udstedelsesomfang og en solid efterspørgsel. Det har betydet en dyrere relativ prisfastsættelse af såvel flexlånsobligationer som de konverterbare obligationer. Afkastene har noget blandede i august. Som følge af det let stigende renteniveau har statsobligationerne generelt givet negative afkast. Flexlånsobligationerne har givet afkast tæt på nul. De længere løbende konverterbare obligationer har givet små negative afkast, mens de mere defensive konverterbare obligationer har givet små positive afkast.

Restrukturering af gæld i Argentina og Ecuador

  • Det blev i august, at Argentina og Ecuador lykkedes med at få en aftale i stand med globale investorer om at få nedbragt gældsbetalinger via lavere rentebetalinger og reduktion af hovedstol. Zambia og Libanon kan være de næste kandidater med svage og gældtyngede økonomier. Obligationer i ekstern gæld gav et afkast på 0,32%, hvor kreditspændet blev indsnævret med 0,2 procentpoint til 4,23 procentpoint, men derudover steg de amerikanske og europæiske renter med ca. 0,20%-point. Kreditspændet startede året i 2,9 procent-point,  toppede i 7,21 procentpoint og har således hentet en del. Obligationer i lokal gæld faldt med 1,09%, hvor markedet over en bred kam oplevede rentestigninger samt valutakurssvækkelser i problemlande som Tyrkiet, Brasilien, Chile og Argentina.

Kreditmarkederne i august

  • Efter en meget positiv juli har udviklingen i kredit-rentespænd været moderat positiv i august. High Yield spændet indsnævrede sig ca. 0,20 procentpoint, mens Investment Grade spændet indsnævrede sig ca. 0,04 procentpoint. Generelt er markedet stadig i gang med et comeback efter Covid19 og virker ikke specielt påvirket af smittetal mere.  Det har betydet, at de mere Covid19 følsomme brancher som forsikring, fritid og transport har klaret sig godt på det seneste, mens især sundhedspleje, forbrugsgoder og media er bremset lidt op. Overordnet, har august dog været en relativ stille måned.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.