Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

13.12.2018

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Oplysninger om foreningens mulighed for at udsætte emission og indløsning tilpasses reglerne i lov om investeringsforeninger mv.
  • Begreberne emissionstillæg og indløsningsfradrag erstattes på relevante steder med indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger, så begreberne i prospektet bliver enslydende med begreberne i central investorinformation.
  • Risikoindikatoren er ændret fra 5 til 4 i Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL
  • Benchmarknavne er tilrettet, så det er de officielle benchmarknavne, der fremgår af prospektet.   
  • Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er blevet tilrettet som følge af årlig reberegning. De maksimale omkostninger ved indtrædelse og udtrædelse er blevet justeret ned eller op med mellem -0,09%-point og 0,06%-point.
  • Aktuel ÅOP er reberegnet som følge af ændrede indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger. Aktuel ÅOP er blevet justeret ned eller op med mellem -0,03%-point og 0,02%-point.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelsen "Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest".

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.